อัตราค่าส่งพัสดุธรรมดาในประเทศ(ไม่เกิน 20 KG)

พิกัดน้ำหนัก: 

 

ไม่เกิน 3 กก. 50 บ.

ไม่เกิน 4 กก. 65 บ. Popper ถุง 6 ลิตร เบอร์L , XL

ไม่เกิน 5 กก. 80 บ.  Popper ถุง 6 ลิตร เบอร์M

ไม่เกิน 6 กก. 95 บ.

ไม่เกิน 7 กก. 110 บ.

ไม่เกิน 8 กก. 125 บ.

ไม่เกิน 9 กก. 140 บ.

ไม่เกิน 10 กก. 155 บ.

ไม่เกิน 11 กก. 170 บ.

ไม่เกิน 12 กก. 185 บ.

ไม่เกิน 13 กก. 200 บ.

ไม่เกิน 14 กก. 215 บ. เปลือกสนนิวซีแลนด์

ไม่เกิน 15 กก. 230 บ.

ไม่เกิน 16 กก. 245 บ.

ไม่เกิน 17 กก. 260 บ. Popper แบบกระสอบ L ,XL

ไม่เกิน 18 กก. 275 บ. Popper แบบกระสอบ M

ไม่เกิน 19 กก. 290 บ.

ไม่เกิน 20 กก. 305 บ.

 

ส่ง KERRY

POPPER ขนาด L และ XL  กระสอบละ 330 บาท 

             ขนาด M กระสอบละ 380 บาท